Xem giờ đẹp ngày tết

Thân là con Khỉ đứng hạng thứ 9 của 12 con vật trong Thập Nhị Địa Chi. Sau khi năm Ất Mùi 2015 kết thúc, thì đến năm Bính Thân 2016 bắt đầu từ ngày 8-2-2016 đến hết ngày 27/1/2017. Năm Bính Thân này thuộc hành Hỏa, thuộc mệnh Sơn Hạ Hỏa tức Lửa dưới núi; là năm của Khỉ Lửa Đỏ (Hỏa Hầu). .Theo Tu vi 2016, năm Thân tức Khỉ cũng là Khởi, tượng trưng cho sự mới mẻ, sự khởi đầu của những tìm tòi và khám phá những mới mẻ của cuộc sống. Năm 2016 sẽ mở ra chân trời mới, cơ hội mới cho mỗi cá nhân. 

 • THÁNG 1 NĂM 2015

  31

  Thứ 6

  Ngày 1
  Tháng 1
  (Âm lịch)

  Nhâm Dần
  Bính Dần
  Giáp Ngọ

  Cát tinh: Thiên Quý

  Hung tinh: Thổ Kỵ, Vãng Vong

  Tiết: Đại hàn

  Trực: Trừ (Bình)

  Ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)

  Bảo Nhật

  Hướng xuất hành:

  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần) Hỷ Thần (Nam), Tài Thần (Tây), Hạc Thần (Không có)

  Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Tý (23-1h), Sửu (1-3h)

  Nên làm:

  Kiêng kỵ: Ký kết, Nhập học

 • THÁNG 1 NĂM 2015

  1

  Thứ 6

  Ngày 1
  Tháng 1
  (Âm lịch)

  Nhâm Dần
  Bính Dần
  Giáp Ngọ

  Cát tinh: Thiên Quý

  Hung tinh: Thổ Kỵ, Vãng Vong

  Tiết: Đại hàn

  Trực: Trừ (Bình)

  Ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)

  Bảo Nhật

  Hướng xuất hành:

  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần) Hỷ Thần (Nam), Tài Thần (Tây), Hạc Thần (Không có)

  Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Tý (23-1h), Sửu (1-3h)

  Nên làm:

  Kiêng kỵ: Ký kết, Nhập học

 • THÁNG 1 NĂM 2015

  2

  Thứ 6

  Ngày 1
  Tháng 1
  (Âm lịch)

  Nhâm Dần
  Bính Dần
  Giáp Ngọ

  Cát tinh: Thiên Quý

  Hung tinh: Thổ Kỵ, Vãng Vong

  Tiết: Đại hàn

  Trực: Trừ (Bình)

  Ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)

  Bảo Nhật

  Hướng xuất hành:

  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần) Hỷ Thần (Nam), Tài Thần (Tây), Hạc Thần (Không có)

  Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Tý (23-1h), Sửu (1-3h)

  Nên làm:

  Kiêng kỵ: Ký kết, Nhập học

 • THÁNG 1 NĂM 2015

  3

  Thứ 6

  Ngày 1
  Tháng 1
  (Âm lịch)

  Nhâm Dần
  Bính Dần
  Giáp Ngọ

  Cát tinh: Thiên Quý

  Hung tinh: Thổ Kỵ, Vãng Vong

  Tiết: Đại hàn

  Trực: Trừ (Bình)

  Ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)

  Bảo Nhật

  Hướng xuất hành:

  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần) Hỷ Thần (Nam), Tài Thần (Tây), Hạc Thần (Không có)

  Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Tý (23-1h), Sửu (1-3h)

  Nên làm:

  Kiêng kỵ: Ký kết, Nhập học

 • THÁNG 1 NĂM 2015

  4

  Thứ 6

  Ngày 1
  Tháng 1
  (Âm lịch)

  Nhâm Dần
  Bính Dần
  Giáp Ngọ

  Cát tinh: Thiên Quý

  Hung tinh: Thổ Kỵ, Vãng Vong

  Tiết: Đại hàn

  Trực: Trừ (Bình)

  Ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)

  Bảo Nhật

  Hướng xuất hành:

  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần) Hỷ Thần (Nam), Tài Thần (Tây), Hạc Thần (Không có)

  Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Tý (23-1h), Sửu (1-3h)

  Nên làm:

  Kiêng kỵ: Ký kết, Nhập học

 • THÁNG 1 NĂM 2015

  5

  Thứ 6

  Ngày 1
  Tháng 1
  (Âm lịch)

  Nhâm Dần
  Bính Dần
  Giáp Ngọ

  Cát tinh: Thiên Quý

  Hung tinh: Thổ Kỵ, Vãng Vong

  Tiết: Đại hàn

  Trực: Trừ (Bình)

  Ngày: Hắc Đạo (Thiên Hình)

  Bảo Nhật

  Hướng xuất hành:

  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần) Hỷ Thần (Nam), Tài Thần (Tây), Hạc Thần (Không có)

  Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Tý (23-1h), Sửu (1-3h)

  Nên làm:

  Kiêng kỵ: Ký kết, Nhập học

BÀI VIẾT NỔI BẬT 2016